Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                         Καλαμάτα       29-07-2014
Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                        
Διεύθυνση : Ρήγα Φεραίου & Κρήτης
24100 Καλαμάτα
Πληροφορίες : Μανώλης Βαβαδάκης
Τηλέφωνο: 6973797737                                                      
 Email: Emmanuelvav@outlook.com.gr                                                                                       
                                                                                                                                                                                                   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το  Υπουργείο Παιδείας  εξέδωσε την με αρ. 100637/Γ2/30-6-2014 (ΦΕΚ 1891 τ. Β΄/11-7-2014) Απόφαση του Υφυπουργού κ. Αλ. Δερμεντζόπουλου για τον καθορισμό λειτουργίας των Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, η οποία αναφέρει ότι :
«1. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί με ένα τμήμα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές για τη δημιουργία τμήματος Ειδικότητας...
2. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί με δύο τμήματα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας...
3. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα Γενικής Παιδείας, απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο – καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών – είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με λιγότερους από δεκαπέντε (15) μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.»
Κατόπιν των παραπάνω,  το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Μεσσηνίας συνεδρίασε μετά από πρόσκληση του Προέδρου Εμ.   Βαβαδάκη και ύστερα από επεξεργασία και συζήτηση της άνωθεν Υπουργικής Απόφασης προβαίνει στις παρακάτω παρατηρήσεις και διαπιστώσεις:
Α)  Οι συντάκτες  της  Υ.Α  κατά πάσα πιθανότητα δεν γνωρίζουν ότι το ΕΠΑ.Λ. δεν είναι  ΓΕ.Λ., με  δύο (2)  Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη.
Με τον προηγούμενο νόμο (Ν. 3475/2006) στη Β΄ τάξη λειτουργούσαν Τομείς (και στη Γ΄ τάξη Ειδικότητες). Τότε υπήρχαν δώδεκα (12) Τομείς και για να λειτουργήσει ο κάθε Τομέας  έπρεπε  να έχει δώδεκα (12) μαθητές. Αντίστοιχα, στη Γ΄ τάξη υπήρχαν 19 Ειδικότητες, και για να λειτουργήσει η κάθε Ειδικότητα  έπρεπε  να έχει  8  μαθητές (Υ.Α.  36618/Γ2/2007).
Με το Ν. 4186/2013 προβλέπεται η λειτουργία 26 Ειδικοτήτων στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. Πως είναι λοιπόν δυνατόν  να απαιτούνται έως και …δεκαπέντε (15) μαθητές για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας;
Κάθε ΕΠΑ.Λ. έχει σήμερα κατά μέσο όρο 12 ειδικότητες. Για να εφαρμοστεί αυτή η Υ.Α. θα πρέπει να φοιτούν στη Β΄ Τάξη τουλάχιστον  180 μαθητές  (12 Ειδικότητες x 15 μαθητές/Ειδικότητα = 180 μαθητές συνολικά) και μάλιστα να κατανεμηθούν υποχρεωτικά σε τμήματα με το μαγικό αριθμό δέκα πέντε (15), σαν να πρόκειται για κοπάδι άβουλων αμνών.
Σε περίπτωση που αντί  για 15, έχουμε 14 μαθητές σε κάθε Ειδικότητα, τότε, ή θα πρέπει να βιαστεί η βούλησή τους και να αλλάξουν Ειδικότητα, ή θα κλείσει εντελώς το σχολείο και θα μετακινηθούν οι μαθητές στο πλησιέστερο ΕΠΑ.Λ. και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών, όπως αναφέρει η πιο πάνω Υ.Α. Με λίγα λόγια αν στο Νομό δεν υπάρχει άλλο σχολείο με αυτή την Ειδικότητα , θα πρέπει ο μαθητής να πάει σε …άλλο Νομό  ή να αλλάξει Ειδικότητα θέλοντας  και μη. Εν τέλει, αν εφαρμοστή κατά  γράμμα  η Υ.Α., ένα σχολείο με 500 και πάνω μαθητές κινδυνεύει να κλείσει, ακόμα και αν είναι το μοναδικό στην πόλη.
Για να λειτουργήσουν χωρίς  προβλήματα τα Επαγγελματικά Λύκεια, αν υπάρχει βέβαια πραγματική πολιτική βούληση για τη μεταστροφή των μαθητών προς την τεχνική εκπαίδευση, θα πρέπει η κάθε Ειδικότητα  να  μπορεί να λειτουργήσει με 8 μαθητές και πάνω, ανεξάρτητα από τα τμήματα γενικής παιδείας και μάλιστα στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο ΕΠΑ.Λ. στην ίδια πόλη, να λειτουργούν οι Ειδικότητες και με λιγότερους μαθητές.
Β) Για τη  λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου το  Υπουργείο Παιδείας  εξέδωσε την με αρ. 104969/Γ2/7-7-2014 (ΦΕΚ 2004 τ. Β΄/23-7-2014) Απόφαση του Υφυπουργού κ. Αλ. Δερμεντζόπουλου όπου σκανδαλωδώς, για 2 Ομάδες Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου, οι προϋποθέσεις λειτουργίας των τμημάτων είναι απείρως ευνοϊκότερες απ’ ότι στα ΕΠΑ.Λ όπως φαίνεται στο παράδειγμα του πίνακα που ακολουθεί.


Τύπος  Λυκείου
Μαθητές
Τμήματα Γενικής Παιδείας
Τάξη Β΄ Ομάδες Προσανατολισμού
Τάξη Β΄ Ειδικότητες
Αριθ. Μαθητών ανά Ειδικότητα  ή Ομάδα Προσανατολισμού
Παρατηρήσεις
ΕΠΑ.Λ
60
3
-
26
15
Δημιουργία με το ζόρι 4 Ειδικοτήτων (60/15=4) από τις 26  που προβλέπονται.
Στη πραγματικότητα  θα γίνουν  2-3 Ειδικότητες.
ΓΕ.Λ
60
3
2
-
20
Δημιουργία με μεγάλη ευχέρεια  3 Ομάδων Προσανατολισμού από τις 2 που προβλέπονται.

Μήπως οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. είναι για κάποιους οι παρίες της εκπαίδευσης ενώ οι μαθητές των ΓΕ.Λ. είναι πρώτης κατηγορίας;
 Γ) Επίσης, γιατί πρέπει να εισηγείται ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και να αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής για την λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων των ΕΠΑ.Λ. και των ΓΕ.Λ , όπως αναφέρουν και οι 2  Υ.Α τι στιγμή που ο  Διευθυντής Δ. Ε. έχει σαφώς καλύτερη και άμεση γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής ευθύνης του;
Με αφορμή την Υ.Α. 100637/Γ2/30-6-2014 για τη λειτουργία των Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ, η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Μεσσηνίας, προβάλλει ξανά και επιτακτικά  το αίτημα των καθηγητών της Τεχνικής και  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε)  για  ίδρυση αυτόνομης Διεύθυνσης Τ.Ε.Ε. στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και επανίδρυση των Γραφείων Ε.Ε. στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η Τ.Ε.Ε. έχει ειδικά θέματα λειτουργίας τα οποία πρέπει να διαχειρίζονται άνθρωποι που έχουν ιδιαίτερη επαφή με το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία των Σχολείων της. Και βέβαια, γίνεται φανερό ότι η Τ.Ε.Ε. πρέπει να αποκτήσει ένα νέο, αποκλειστικά δικό της Ιδρυτικό Νόμο, αποκλειστικά γι αυτήν! Αν θέλουμε μια ισχυρή Τ.Ε.Ε., μοχλό ανάπτυξης της Χώρας.
Θέλουμε  να πιστεύουμε  ότι αυτή η Υ.Α., που εκθέτει τον Υφυπουργό και τον Υπουργό, θα τροποποιηθεί κατάλληλα πριν την έναρξη του νέου σχολικού έτους.  
Οι μαθητές της Τ.Ε.Ε. δεν είναι κοπάδια που μετακινούνται από τα χειμαδιά στα ορεινά, ανάλογα με τις συνθήκες των καιρών, μαζί με τους νομάδες - καθηγητές τους.
Τα σχολεία της Τ.Ε.Ε. δεν είναι καρότσια στη λαϊκή αγορά, που στήνονται και ξεστήνονται μέσα σε μια μέρα, να κλείνουν και να ανοίγουν Ειδικότητες ανάλογα με το πώς θα κάτσει η μπίλια κάθε χρόνο.

                        Ο Πρόεδρος                                        O  Γεν. Γραμματέας
                   Βαβαδάκης  Εμμανουήλ                            Φειδάς Αντ


Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                         Καλαμάτα       23-6-2014
Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                        
Διεύθυνση : Ρήγα Φεραίου & Κρήτης
24100 Καλαμάτα
Πληροφορίες : Μανώλης Βαβαδάκης                                           ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο: 6973797737                                                     ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ – Σ.Ε.Κ- ΓΕΛ
 Email: Emmanuelvav@outlook.com.gr                                    E.E.E.E.K  Μεσσηνίας  -                                                     
                                                                                                                                                                                                   

Απάντηση ΕΛΤΕΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ στην Πρόσκληση – Πρόκληση της Ά ΕΛΜΕ Μεσσηνίας
Σε συνέχεια της από 12-6-2014 «Πρόσκλησης» της Ά ΕΛΜΕ Μεσσηνίας προς τους γονείς και τους μαθητές της Μεσσηνίας, έρχεται ξανά στο προσκήνιο η πάγια θέση της ΟΛΜΕ για 12χρονο σχολείο Γενικής εκπαίδευσης …«Θεωρίας και Πράξης» και μεταλυκειακή Τεχνική Εκπαίδευση. 
Η ΕΛΜΕ Μεσσηνίας παρουσιάζει την Τεχνική Εκπαίδευση, ως εξής:
·         Πολλά παιδιά μετά το Γυμνάσιο, όσα έχουν χαμηλότερες επιδόσεις, δε θα τολμούν να συνεχίσουν στο Λύκειο, γνωρίζοντας ότι δε θα τα καταφέρουν. Ή θα παρατήσουν εντελώς την εκπαίδευση ή θα καταφύγουν στα ΕΠΑΛ και στις ΣΕΚ, όπου από νωρίς θα μάθουν να δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται (το Υπουργείο Παιδείας την απλήρωτη εργασία την ονομάζει «μαθητεία»).
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ:
Ø  Είναι απαράδεκτο να παρουσιάζεται η εγγραφή των μαθητών στα ΕΠΑΛ ως μαθητική διαρροή και μάλιστα από συναδέλφους μας!!!
Ø  Είναι απαράδεκτο να υιοθετείται η άποψη ότι τα ΕΠΑΛ αποτελούν «καταφύγιο» των μαθητών που έχουν «χαμηλότερες επιδόσεις», ορίζοντας έτσι τα σχολεία μας ως τον «σκουπιδοτενεκέ» της εκπαίδευσης !
Ø  Είμαστε σαφώς ενάντιοι στη δημιουργία των ΣΕΚ που οδηγούν τα 15χρονα σε «κατάρτιση ενηλίκων» και στη «μαθητεία», με εκμετάλλευση του μαθητικού δυναμικού από εργοδότες.
Ø  Είμαστε όμως υπέρ της Πρακτικής άσκησης (μετά τη λήψη του πτυχίου ειδικότητας) για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την αποτελεσματική σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Ø  Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή εμπειρία έχει αποδείξει ότι η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΥΡΑΓΟΣ. Σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, τα ποσοστά είναι συντριπτικά, με 70% Τεχνική και 30% Γενική Εκπαίδευση.
Ø  Καμία χώρα ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ χωρίς ΔΥΝΑΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, πόσο μάλλον σε καιρό κρίσης.
Ø  Το μαθητικό δυναμικό της Τεχνικής Εκπαίδευσης θα έπρεπε να είναι ΑΡΙΣΤΟ, τα σχολεία μας πρέπει να αποτελούν Πρώτη και ενσυνείδητη επιλογή και όχι λύση «ανάγκης».
Ø  Η Ένωσή και η Ομοσπονδία μας δεν χαρακτήρισε ποτέ τη Γενική Εκπαίδευση …περιττή ή …«καταφύγιο». Απορούμε λοιπόν για τα όσα διακηρύσσει η Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας για την Τεχνική Εκπαίδευση.
Ø  Δεν απαξιώνουμε την αξία των σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες. Υπενθυμίζουμε όμως ότι πρόσβαση σε αυτές έχουν ΚΑΙ οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, την ίδια στιγμή που το Πτυχίο Ειδικότητας που λαμβάνουν τους δίνει την δυνατότητα να ξεκινήσουν ΑΜΕΣΑ τον Επαγγελματικό τους βίο, με επαγγέλματα που έχουν άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας. Ο ψυκτικός, ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο μηχανικός αυτοκινήτων, κλπ, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εργαστούν στο αντικείμενο των σπουδών τους.
Ø  Οι δήθεν «υπερασπιστές» της Γενικής Εκπαίδευσης (σε βάρος της Τεχνικής) φαίνεται να μην έχουν επαφή και με την πραγματικότητα που βιώνει σήμερα η μέση Ελληνική Οικογένεια. Οι νέοι έχουν ανάγκη από επαγγέλματα με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας για να ανταπεξέλθουν οικονομικά και να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Γι αυτό, είναι πάγια η ανάγκη της κοινωνίας για Τεχνική Εκπαίδευση μέσα στο Λύκειο και όχι μετά από αυτό.
Ø  Χτυπώντας, καταργώντας ή συρρικνώνοντας την Δυετεροβάθμια Δημόσια Δωρεάν Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, χτυπιέται άμεσα η Μεσαία και η Εργατική Τάξη, προς ευεργεσία  ολίγων που φροντίζουν για τα δικά τους συμφέροντα.
Ø  Καλούμε την Ά ΕΛΜΕ Μεσσηνίας να ανακαλέσει τα γραφόμενα της γιατί δεν αρμόζουν ούτε στο ήθος ούτε στους αγώνες μιας συνδικαλιστικής Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών.
Ø  Τέτοιες ανακοινώσεις οδηγούν στη διάσπαση των εκπαιδευτικών και δεν υπηρετούν το συμφέρον των μαθητών και της Κοινωνίας !
                           
                        Ο Πρόεδρος                        O  Γεν. Γραμματέας

                   Βαβαδάκης  Εμμανουήλ           Φειδάς Αντώνιος